Rakennuslehti: Työmaiden kulunvalvonta onnistuu nyt myös kaukaa

Rakennuslehti kirjoitti Fideran kehittämästä automaattisesta kulunvalvontajärjestelmästä rakennustyömaille. ”Työmaalle sijoitetut lukijalaitteet pystyvät kaukolukemaan ohikulkevien henkilöiden RDIF-tunnisteet, jotka heillä on esimerkiksi kypärissään. Kaukoluku ulottuu myös ohiajavien autojen sisälle”, lehti kirjoitti vuonna 2015 ilmestyneessä artikkelissaan.

—Järjestelmä on kehittynyt paljon sitten vuoden 2015. Se on ollut käytössä suurilla Destian, Skanskan ja YIT:n työmailla lentokentällä ja Länsimetrossa. Näissä piloteissa olemme kehittäneet palvelua vastaamaan erilaisten työmaiden tarpeita. Mukaan on tullut mm. automaattinen Tilaajavastuuraportointi verottajalle. Lisäksi kehitämme Fideran tekniikkaan perustuen etäluettavaa Valttikorttia, kuvailee Fidera Oy:n toimitusjohtaja Mikko Jalonen järjestelmän päivityksiä sen jälkeen, kun Rakennuslehti uutisoi siitä.

Rakennuslehti
Rakennuslehti kirjoitti Fidera ID palvelusta vuonna 2015. Miten järjestelmä on kehittynyt sen jälkeen.

Ei unohduksia sisään- ja uloskirjautumisissa

Rakennuslehti kirjoitti, että järjestelmän etuja oli, ettei lukulaitteelle tarvitse enää näyttää erikseen korttia. Lisäksi unohduksia sisään- ja uloskirjautumisessa ei tapahdu.

Järjestelmään on mahdolllista sijoittaa myös valvontakamerat, jotka valvovat ohi kulkevaa liikennettä. —”Jo vuonna 2015 meillä oli hahmontunnistus, jolla pystyttiin arvioimaan työmaan henkilömäärää ja vertaamaan sitä kaukoluettavien ID-korttien antamaan lukuun. Mikäli lukumäärät eivät täsmänneet, lähti siitä hälytys reaaliajassa. Tätä ominaisuutta olemme kehittäneet pidemmälle asiakkaiden toivomuksesta. Näin mm. työvälineiden suojaus on tehostunut työmailla”, Jalonen kertoo.

Järjestelmän alkuperäinen versio kehitettiin yhteistyössä Turun yliopiston kanssa ja sittemmin Fidera on kehittänyt järjestelmää eteenpäin. Rakennusteollisuuden lisäksi olemme laajentuneet mm. Hospitality-sektorille (ravintola, hotelli, matkailu), jossa erityisesti järjestelmään kehitetty analytiikka kiinnostaa asiakkaita, kertoo Fideran hallituksen jäsen Kimmo Ripatti  ja jatkaa, että tätä ominaisuutta käytetään parhaillaan asiakasvirtojen optimointiin eräässä suuressa kansainvälisessä ravintolaketjussa.

Fidera Access tilaajavastuu rakennuslehti kulunvalvonta
Fidera Access on kehittynyt monipuoliseksi palveluksi, joka korvaa monta rinnakkaista järjestelmää.

Skanska pilotoi metroasematyömaalla

Fideran järjestelmä on ollut koekäytössä Skanskan Länsimetron Lauttasaaren asemalla vuodesta 2014 saakka. Metroaseman huoltotunnelin suuaukolle sijoitetut lukijalaite ja valvontakamera ovat seuranneet työmaaliikennettä.

”Pilotin aikana järjestelmä integroitiin Skanskan järjestelmiin”, kirjoittaa Rakennuslehti. Lehdessä Skanskan tuotantoinsinööri Anssi Siitonen kuvailee järjestelmän hyötyjä seuraavasti: —”Järjestelmä on erittäin hyvä. Pystyn työmaalla tarkistamaan, onko henkilön työturvallisuuskortti voimassa, onko tulityökortti voimassa ja onko henkilöllä ylipäätään kulkulupaa.”

Siitonen korostaa  uutisessa, että järjestelmän avulla hän pystyy tekemään asioita, jotka aikaisemmin eivät olleet mahdollisia. —”Ilman sitä joutuisin ottamaan henkilön tiedot ylös ja menemään toimistolle tarkistamaan, pitävätkö tiedot paikkansa”, Siitonen kertoi.

Järjestelmällä eroon liikalaskutuksesta

Skanskan työpäällikkö Mikko Stenius korosti uutisessa järjestelmän helpottavan harmaan talouden torjuntaa: —”Tilaajavastuun ja verottajalle tehtävien ilmoitusten kannalta on varmempi, että tiedämme keitä työmaalla on ja voimme tehdä muitakin tarkistuksia.”

Siitonen nostaa uutisessa esiin myös liikalaskutuksen välttämisen. —”Kun saamme joltain urakoitsijalta laskun niin ja niin monesta tunnista, voimme verrata sitä siihen, mitä laitteet sanovat”, Siitonen päättää.

—Saamamme palaute isoilta rakennusyhtiöiltä on hyvä, toteaa Fideran Mikko Jalonen. Järjestelmä on erittäin edullinen verrattuna moneen muuhun vastaavanlaiseen järjestelmään ja voi osin jopa korvata muita järjestelmiä. Erillisten kulunvalvonta-, tilaajavastuu- ja kamerajärjestelmien sijaan asiat hoituvat vaivattomasti ja taloudellisesti yhden järjestelmän kautta.

—”Esimerkiksi työmaiden kameravalvonta tehostuu, kun hälytyksiä poikkeavista käytännöistä tulee vaikkapa kännykkään. Turvakameratallenteiden purun sijaan, tekijät voidaan saada verekseltään kiinni”, Jalonen toteaa.