IoT teollisuudelle

Industrial navigation image

Mietitkö, kuinka IoT:sta voisi olla hyötyä teollisissa prosesseissasi? Askarruttavatko valintaan liittyvät kustannukset ja riskit?

Fidera Security Platform tarjoaa kustannuksiltaan järkevän ja nopeasti pilotoitavan ensimmäisen askeleen tuotantolaitokseesi. Määrittelemme projektin tavoitteet kanssasi ja toteutamme selkeästi rajatun pilotin, jonka perusteella voit arvioida kehittämämme alustan hyödyn organisaatiollennee.

Meidän lupauksemme on, että järjestelmämme tarjoaa euroissa mitattavaa hyötyä.

Fidera Security Platformin tarjoamat mahdollisuudet tehdasympäristöön

 • Sensoriteknogian avulla voit seurata tehtaasi koneita ja laitteita
  • 24/7 seuranta ja automaattinen hälytys virhetilanteissa
  • Reaaliaikainen tiedon kerääminen ja vikatilanteiden ennakointi ja korjaaminen ennenkuin laite rikkoutuu
  • Hälytyksistä voidaan indikoida huoltotoimenpiteissä tarvittava kalusto, joka voidaan jäljittää nopeasti Fidera Security Platformin avulla
  • Huoltoon käytettävä aika vähenee
  • Ajantasainen varastonhallinta
 • Havaitsee automaattisesti alueelle tulevat henkilöt liike- ja/tai lämpökamerahavaintojen pohjalta
  • Huoltohenkilöstön seuranta, korjaukseen käytetyn ajan raportointi ja alihankkijalaskutuksen todenperäisyyden tarkastaminen
  • Lämpökamera- ja liiketunnistushavainnot
  • Kulunvalvontatiedot
 • Hälyttää automaattisesti, mikäli turvallisuuskriittiselle alueelle tulleella henkilöllä ei havaita luvallisia tunnisteita
 • Hälytykset, mikäli toiminnan kannalta kriittisiä välineitä ollaan viemässä pois alueelta
 • Alusta voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin
 • Kirjaa työntekijöiden saapumis- ja poistumisajat sekä laskee kohteessa vietetyn yhteisajan
 • Parantaa työturvallisuutta esimerkiksi mahdollistamalla automaatiset hälytykset työtapaturmissa
  • Havainnot ja hälytykset mahdollista ohjata 24/7 avoinna olevaan valvomoon

Konsultoimme asiakkaan kanssa asiakkaalle toimivinta palvelukokonaisuutta. Suosittelemme keskittymistä tärkeimpiin toimintoihin, jotta IoT-analytiikan käyttöönotto on hallittua ja kustannuksiltaan järkevää.

Case: Finnsementti

Fidera Security Platform voitti DNA:n järjestämässä #IoTNextLevel -kilpailussa teollisen internetin sarjan. Toteutimme Suomen suurimmalle sementtitehtaalle älykkään laiteseurannan, joka monitoroi teollisessa prosessissa käytettäviä laitteita.

Järjestelmään asennetut RFID, BT, BLE ja muut langattomat tunnisteet keräävät dataa tuotantolaitteista ja pystyvät reagoimaan ennalta huoltotarpeeseen, mikäli sensoridatassa on jotain aikaisemmasta poikkeavaa.

Samalla Fidera Security Platform monitoroi alueella olevat huoltohenkilöt ja tekee automaattisen hälytyksen. Myös korjaukseen tarvittavat laitteet ja varaosat on liitetty järjestelmään ja tavaroiden etsimiseen ei kulu kohtuuttomasti aikaa. Huoltohenkilöstön aika alueella voidaan laskea ja alihankkijatyönä toteutetun laskutuksen oikeanmukaisuus voidaan tarkistaa.

Videossa tehdaspäällikkö Tommy Ranta kertoo toteutetusta pilotista ja sen tuomista hyödyistä: ”Digitalisaation avulla voidaan saada tietoa siitä, miten meidän laitteet toimii.”

 

joulukuu 17 2018 0comment
Finnsementti Fidera

Koneiden käyttöikä pitenee vuosikymmenillä IoT-seurannan ansiosta

Uusin Tekniikka ja Talous julkaisi laajan artikkelin Fideran ja Finnsementin toteuttamasta IoT-pilotista, jossa Fideran kehittämän Fidera Secyrity Platformin avulla seurataan tehtaan sementtiuunin kuntoa reaaliajassa. Pilotissa kerätyn datan avulla pyritään estämään laitteiden hajoaminen. Tehtaalla yli 2000 anturia kerää tietoa koneiden lämpötilasta ja värinästä. Poikkeamat normaalista indikoivat huoltotarvetta. ”Finnsementin tehtaat käydät vuorokauden ympäri, joten kaikki laiterikot ja […]

joulukuu 12 2018 0comment
Yepzon

Fidera Oy laajensi omistuspohjaansa – Yepzon Oy ja yksityisiä sijoittajia osakkaaksi

Fideran omistusrakenne laajenee. Tamperelainen paikannuslaite- ja palveluyhtiö Yepzon Oy sekä joukko yksityisiä sijoittajia ovat päättäneet sijoittaa 114 000 euroa uutta pääomaa turkulaiseen IoT-alan yritykseen. Rahoitusjärjestelyn myötä molemmista yhtiöistä tulee toistensa osaomistajia. Yepzonin osuus Fiderasta on rahoituksen jälkeen 13 %. Yhteensä uusien omistajien omistusosuus on n. 21 % osakekannasta. Yepzon maailmanlaajuinen teknologiajohtaja paikannuspalveluissa Yepzon on paikannuspalveluiden […]

marraskuu 11 2018 0comment
Fidera ID palvelu

Kokeile, kuinka saat IoT:lla lisäarvoa ja säästöä

Fidera Security Platform voitti kaksi sarjaa kolmesta DNA:n #IoTNextLevel-kilpailussa. Toinen tekemistämme piloteista toteutettiin teollisuudessa ja toinen ravintola-alalle. Tuotteistimme #IoTNextLevel -kilpailussa oppimamme helposti pilotoitavaksi palveluksi: ”Kokeile, kuinka saat IoT:lla lisäarvoa ja säästöä”.  Kokemuksesta tiedämme, että IoT:stä, tietoon perustuvasta analytiikasta ja tietoon perustuvasta automaattiohjauksesta saatavan lisäarvon ja säästön uskottava arviointi ja mittaaminen on haastavaa. Asiakaslupauksemme on luoda IoT:ia […]

More news