IoT rakennusalalle

 

Fidera work phase optimising
Hauluatko tehostaa rakennustyömaan toimintaa, automatisoida kulunvalvontaa älyporttien avulla, parantaa työturvallisuutta tai nopeuttaa Tilaajavastuun aiheuttamaa paperityötä?

Fidera Security Platformin juuret ovat rakennusteollisuudessa. Järjestelmää on käytetty käytännössä kaikkien suurimpien suomalaisten toimijoiden rakennustyömailla. Palvelun avulla on toteutettu henkilöseurantaa, avattu automaattisesti työmaaportteja sekä toteutettu aluevalvontaa suojaten niin rakennustyömaan kuin siellä olevat kalliit tuotantovälineetkin.

IoT -analytiikan ansiosta tiedolla johtaminen tehostuu myös rakennusalalla. Työvaiheiden kestosta voidaan kerätä tietoa pitkällä aikavälillä, joka parantaa rakennusprojektien ennakoitavuutta ja auttaa pysymään budjetissa. Datasta saadaan tietoa rakennuskohteisiin liittyvistä haasteista ja rakentaminen voidaan organisoida aikaisempaa tehokkaammin tai asiakasystävällisemmin. Tiedon avulla voidaan poistaa projekteissa toistuvia pullonkauloja ja tehostaa tuottavuutta.

Tälle on tarvetta. ’Tekesin selvityksen mukaan rakennusalan tuottavuus ei ole kasvanut samaa tahtia kuin muiden alojen (Rakennuslehti, syyskuu 2017 ) viimeisten 40 vuoden aikana.

Fidera Security Platform mahdollistaa

 • Automaattisen kulunvalvonnan
 • Automatisoidut ajoneuvo- ja henkiöportit
 • Aluevalvonnan henkilöstön, rakennustyömaan ja kalusteiden turvaksi
  • 24/7 yhteyden valvontakeskukseen (yhteistyökumppanimme kautta)
  • Automaattiset hälytykset haluttuihin yhteyslaitteisiin epäilyttävissä tilanteissa
 • Työvaiheiden seurannan ja optimoinnin rakennusprojektin eri vaiheissa.
 • Työtilojen älykkään sensoroinnin: esim. kosteusmittauksen
 • Älykkään IoT-ratkaisuja, sensoreita ja videoanalytiikkaa yhdistävän kokonaisuuden moniin tarpeisiin.

Suosittelemme rakennusalan IoT-ratkaisuja harkitseville yrityksille Fideran tarjoamaa ratkaisukeskeistä konsultointia. Yhdessä asiakkaan kanssa toteutettava pilotti voidaan toteuttaa ensin pienemmässä mittakaavassa ja erittäin nopealla aikataululla. Jo pilotin avulla voimme todentaa asiakkaillemme euroissa mitattavaa hyötyä.

Fidera Security Platform on markkinoiden kustannustehokkain IoT-palvelu.

Case 1: Työvaiheiden seuranta rakennustyömaalla

IoT- työvaiheiden seuranta ja analytiikka tehostaa rakennusprojekteja, parantaa rakentamisen laatua ja tehostaa henkilöstön työaikaa rakennustyömaalla. Yhdistettynä etävalttikorttiin järjestelmä huolehtii tilaajavastuun velvoitteista samalla palvelulla vaatimusten mukaisesti.

Työvaiheiden seuranta IoT:n avulla mahdollistaa rakennusprojektin etävalvonnan. Voit varmistaa, että työntekijät ovat oikeassa paikassa oikea-aikaisesti. Yksi mahdollinen sovellusalue on Kuivaketju 10 –laatujärjestelmän asettamien toimenpiteiden seuranta rakennustyömaalla. IoT -seuranta kellottaa työvaiheet ja ilmoittaa automaattisesti seuraavan vaiheen henkilöstölle, milloin se voidaan turvallisesti toteuttaa kohteessa.

IoT – työvaiheiden seuranta ja analytiikka varmistaa tilaajalle kohteen laadun ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Iot - työvaiheiden seuranta
IoT -työvaiheiden seurannan avulla voit tehostaa työvaiheita ja optimoida rakennusprojektin osat saumattomasti keskenään.

Case 2: Automatisoidut henkilö- ja ajoneuvoportit

Fidera Security Platformin suosituin palvelu on toistaiseksi ollut henkilö- ja tavaraliikennekulunvalvontaan toteutettu automatisoitu kulkuportti. Sensori- ja videodataa yhdistävä porttimme voidaan kytkeä rakennustyömaan olemassa oleviin järjestelmiin:

 • Tilaajavastuuraportointiin (Valtti 2.0 -teknologia on meidän kehittämämme)
 • Kulunvalvontaan
 • Henkilöiden työaikaseurantaan
 • Työmaan arvokkaimpien työvälineiden suojaamiseen varkauksilta
 • Aluevalvontaan rakennustyömaan kiinnioloaikoina

 

 

*Kuva ei liity tapaukseen.