joulukuu 28 2017 0comment
Rakennusalan tuottavuus on heikkoa

IoT parantaa rakennusprojektien tehokkuutta

Rakennusprojektien tehokkuutta voidaan parantaa IoT -analytiikan ja rakennusprojektista kerätyn datan avulla. Rakennusprojekteissa kerättyä dataa voidaan käyttää tulevien projektien suunnittelussa, joka voi parantaa rakennusalan alhaista tehokkuutta, väittää Fidera Oy:n toimitusjohtaja Mikko Jalonen.

Rakennusalan työn tuottavuus ei ole parantunut sitten 1970-luvun kirjoittavat Helsingin Sanomat ja Rakennuslehti  alaa tarkastelevissa uutisissaan. Samaan aikaan, kun arvonlisäykseen perustuvan teollisen työn tuottavuus on nelinkertaistunut, rakennusteollisuuden tuottavuus on samaa tasoa kuin 40-50 vuotta sitten. Myös työvoimaintensiivinen palvelusektori on pystynyt lisäämään kannattavuuttaan.

Tuotantotalouden professori Harri Haapasalo Oulun yliopistosta toteaa, ettei ala ole ollut kiinnostunut tuottavuuden parantamisesta, koska asiakas maksaa joka tapauksessa sen, mitä rakentaja vaatii.

Rakentamisen kehittämisestä vastaava johtaja Jukka Pekkanen Rakennusteollisuudesta toteaa, että vasta viime vuosuina alalle on ilmestynyt yrityksiä, jotka pyrkivät erottumaan joukosta tekemällä työnsä toisin. Putkiremonteissa on alettu ajattelamaan asiakasta ja kuukausia kestävän remontin sijaan asiakkaille tarjotaan perinteisestä työstä poikkeavia ratkaisuja.

Yksi tällainen yritys on Fira palvelut, jonka tekemien mittausten mukaan vain kymmenen prosenttia putkiremonttiin käytetystä ajasta oli tehokasta työaikaa. 60 prosenttia hjukkaantui turhiin toimenpiteisiin, kuten työkalujen, materiaalien ja esimiesten etsimiseen ja väärin tehdyn työn purkamiseen. Paremmalla suunnittelulla, joka vie enemmän aikaa, projekti saadaan maaliin kuukausia nopeammin kuin perinteisillä menetelmillä.

Työmaalla hukkautuu aikaa riitelyyn ja vastuiden selvittelyyn

Rakennusurakoita toteuttavat ja suunnittelevat useat eri tahot. Suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja tilaajan lisäksi työmaan eri vaiheisiin osallistuu useita aliurakoitsijoita ja konsultteja. Tavoitteita ja suunnitelmia ei tehdä yhdessä vaan sopimukset tehdään kahden toimijan välisinä. Tämä aiheuttaa ongelmia varsinkin, kun jokin työvaihe ei toteudu.

Rakennusalan tuottavuus on heikkoaRakennusalan tuottavuus ei ole kehittynyt samaan tahtiin kuin muut sektorit.

Erityisesti suurissa ja vaativissa rakennushankkeissa suuren ihmisjoukon ja eri ammattiryhmien välisessä vuorovaikutuksessa syntyy lukuisia mahdollisuuksia työajan hukkaamiseen ja väärinkävityksiin. Kun kaikki ei etenekään suunnitelmien mukaan, aikaa kuluu hukkaan asian selvittelyyn ja riitelyyn.

YIT:n tuottavuusloikkahankkeen vetäjä Maarit Sääksi toteaa Rakennuslehdessä, että tällaisissa työmaissa toiminta on saatava luotettavaksi.

”Kun joku tulee töihin hän tietää, että töitä on heti ja hän tekee sen siinä ajassa kuin on yhdessä sovittu. Sitten seuraava pääsee heti tekemään seuraavan työvaiheen, eli edellinen työvaihe on tehty loppuun virheettömästi.”

Rakennusfirmojen intressinä on parantaa työmaiden keskusteluilmapiiriä ja yhtenä ratkaisuna on esitetty allianssimallia rakennusprojektien toteuttajana. Rakennuslehden mukaan työn tuottavuutta yritetään kasvattaa parantamalla.

Fidera Access tilaajavastuu
Fidera Accessin avulla voi seurata työvälineiden sijaintia työmaalla. Firan tekemän selvityksen mukaan työvälineiden etsintään kuluu paljon hukka-aikaa rakennusprojekteissa.

IoT – työvaiheiden seuranta tarjoaa työkaluja tiedolla johtamiseen

”IoT:n avulla rakennusvaiheita voidaan kellottaa ja järjestelmä raportoi seuraavan vaiheen työntekijöille, milloin he voivat mennä kohteeseen. Näin edellä kuvattua hukka-aikaa ei pääse syntymään. Samalla voidaan varmistaa, että rakennuspinnat ovat varmasti kuivuneet seuraava työvaihetta varten. Se taas parantaa rakennustyön laatua”, toteaa Fideran toimitusjohtaja Mikko Jalonen.

Fideran kehittämä IoT:hen perustuva työvaiheiden seurantajärjestelmä kerää automaattisesti dataa työmaalta ja tätä voidaan käyttää tulevien työmaiden suunnittelun apuna. Monimutkaisten ja monien toimijoiden yhteistyötä rakennustyömaalla voidaan parantaa ja odottamiseen tai työvälineiden etsintään hukattua aikaa voidaan vähentää.

”Yksi ensimmäisistä sovelluksistamme on ollut työvälineiden seuranta ja monitorointi rakennustyömailla. Työvälineiden etsiminenhän on Fira palveluiden tekemän selvityksen mukaan yksi työmaalla tehottomuutta aiheuttava asia”, Jalonen päättää.

Iot - työvaiheiden seuranta
IoT -työvaiheiden seurannan avulla voit tehostaa työvaiheita ja optimoida rakennusprojektin osat saumattomasti keskenään.