IoT kaupoille

IoT analytiikka

Työvuorosuunnittelu käsin vie runsaasti esimiehen aikaa. Kun yksikön koko kasvaa, haasteeksi nousee kokonaisuuden hallinta. Fideran kaupan alalle kehittämä IoT:hen ja videoanalyysiin perustuva asiakasvirtojen analyysipalvelu helpottaa työvuorojen optimointiin kaupassa. Työvuorojen optimointi suhteessa asiakasvirtoihin tuottaa hyötyjä aina sekä kaupalle että asiakkaalle.

Myymälätyön luonteeseen liittyy vaikea asiakasvirtojen ennakoitavuus. Fideran palvelu mahdollistaa asiakasvirtojen seurannan ja henkilöstön optimoinnin niiden mukaan. Samalla pidemmältä ajalta kerättyä asiakasdataa voidaan käyttää asiakasvirtojen ennustamiseen. Data mahdollistaa entistä tarkemman työvuorojen suunnittelun.

Case 1: Onnistunut työvuorosuunnittelu minimoi jonot, maksimoi asiakastyytyväisyyden

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan 50% asiakkaista vaihtaisi pitkän kassajonon joko toiseen kauppaan (18%) tai verkkokauppaan (32%). Pitkät toistuvat jonot alentavat asiakastyyvyväisyyttä (Retail Gazette).

Henkilökunnan määrällä asioimishetkellä on merkitystä myynnin määrään ja kaupan maineeseen asiakkaan silmissä.

Fideran kehittämä analytiikkapalvelu tarjoaa tietoa kauppiaille, analyytikoille ja liikkeenjohdolle. Se mahdollistaa kaupan ja palvelun alalla asiakasvirtojen reaaliaikaisen monitoroinnin, jonka avulla voidaan vähentää odotusaikoja ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Case 2: Henkilöstön optimointi: oikeassa työpisteessä oikea-aikaisesti

Työvuorojen manuaalinen optimointi on hidasta. Työvuorosuunnittelussa kustannussäästöjä kertyy, kun optimoinnilla voidaan säästää henkilöstökuluja edes jonkin verran. Pidemmällä jaksolla tarkasteltuna pienistäkin säästöistä kertyy mittavia kustannushyötyjä.

Palvelumme avulla voit ennustaa jonojen synnyn aiempaa tarkemmin ja voi valmistautua palvelupiikkeihin oikein mitoitetulla henkilöstömäärällä. Järjestelmä voi ennakoida ruuhkat jo ennen niiden syntymistä. Työvuorosuunnittelu helpottuu, kun optimointi perustuu kaupasta kerättyyn massiiviseen data-aineistoon (bigdata).

Palvelu mahdollistaa myös automaattiset, hiljaiset hälytykset, joiden avulla henkilökuntaa voidaan kutsua tarvittaessa oikea-aikaisesti eri palvelupisteisiin. Henkilöstön työaika tehostuu, kun työtä tehdään oikeissa paikoissa oikeaan aikaan.

Fideran hyödyt

Asiakastyytyväisyys:
 • Lyhyemmät jonot ja odotusajat (kassojen ideaalinen miehitys, tavaroiden saatavuus jne.)
 • Automaattinen suosittujen tavaroiden määrän seuranta hyllyllä (tyhjien hyllyjen poistaminen)
 • Palvelun pullonkaulojen tunnistaminen ja ruuhkaisten alueiden vähentäminen (tehokkaampi kaupan suunnittelu ja tavaroiden asettelu)
 • Nopeampi asiakasvirta ja/tai enemmän aikaa suurempien tavaramäärien ostamiseen (enemmän asiakkaita tunnissa ja/tai korkeampi keskiostoksen arvo)
Parantunut operationaalinen tehokkuus:
 • Automaattinen työajanseuranta eri palvelupisteittäin (palvelupiste, kassa, leipomo, hyllyttäminen jne.)
 • Automaattinen asiakaspalveluaikojen mittaaminen ja tilastointi analysoinnin avuksi (optimoinnin tueksi)
  • Keskimääräinen jonotusaika
  • Keskimääräinen siirtymäaika (esim. aika kassakutsusta kassan avaamiseen)
  • Tavaroiden varastoajan ja myyntiajan mittaaminen
 • Automaattisen turvatoiminnot ja hälytykset
  • Jonojen tunnistaminen tiettyihin pisteisiin
  • Manuaaliset hälytykset vaaratilanteissa
  • Optiona kuva tai videosyöte hälytyspaikasta hälytyksen teko hetkeltä
 • Asiakasvirrat ja kuumien alueiden monitorointi

Fideran palvelua esiteltiin 31.1.2018 ilmestyneessä Kauppalehdessä, jossa kerrottiin mm. Porvoon S-market Näsissä toimivasta järjestelmästä.