IoT – työtehokkuuden optimointi

Fidera Oy:n kehittämä IoT -analytiikka mahdollistaa IoT – työvaiheiden seurannan ja optimoinnin eri sektoreilla. Älykkään IoT-ratkaisuja, sensoreita ja videoanalytiikkaa yhdistävän ratkaisumme avulla saat euroissa mittattavaa hyötyä yritykseesi. Palvelumme soveltuu mm. kaupan alan, teollisuuden, rakennusalan ja catering-sektorin yrityksille.

Hinnaltaan kilpailukykyinen ja nopeasti käyttöön otettava palvelumme voidaan räätälöidä edullisesti asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Fidera osallistui kesäkuussa 2018 DNA:n IoTNextLevel -kilpailuun, jossa kehitettiin ratkaisuja oikeiden asiakkaiden oikeisiin haasteisiin. Voitimme molemmat finaalisarjat, joihin osallistuimme. Snellman Prolle ja Finnsementille kehitetyistä ratkaisuista voit lukea uutisestamme.

Fideralle tuplavoitto IoTNextLevel-kilpailussa: Työtehoseurantaa elintarvike- ja ravintola-alalle sekä teollisuuteen

Case: Työvaiheiden seuranta rakennustyömaalla

IoT- työvaiheiden seuranta ja analytiikka tehostaa rakennusprojekteja, parantaa rakentamisen laatua ja tehostaa henkilöstön työaikaa rakennustyömaalla. Yhdistettynä etävalttikorttiin järjestelmä huolehtii tilaajavastuun velvoitteista samalla palvelulla vaatimusten mukaisesti.

Työvaiheiden seuranta IoT:n avulla mahdollistaa rakennusprojektin etävalvonnan. Voit varmistaa, että työntekijät ovat oikeassa paikassa oikea-aikaisesti. Yksi mahdollinen sovellusalue on Kuivaketju 10 –laatujärjestelmän asettamien toimenpiteiden seuranta rakennustyömaalla. IoT -seuranta kellottaa työvaiheet ja ilmoittaa automaattisesti seuraavan vaiheen henkilöstölle, milloin se voidaan turvallisesti toteuttaa kohteessa.

IoT – työvaiheiden seuranta ja analytiikka varmistaa tilaajalle kohteen laadun ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Iot - työvaiheiden seuranta
IoT -työvaiheiden seurannan avulla voit tehostaa työvaiheita ja optimoida rakennusprojektin osat saumattomasti keskenään.

Tiedolla johtaminen 

Tiedolla johtaminen ja Big Data on megatrendi, jossa olemme mukana.

Palveluamme käyttävä organisaatio hyötyy työvaiheanalytiikasta sekä olemassa olevissa että tulevissa projekteissaan. Aikaisempi data tuo varmuutta tuleviin päätöksiin.

Rakennuslehti uutisoi syyskuussa 2017 Tekesin tekemästä selvityksestä, ettei rakennusalan tuottavuus ole parantunut olennaisesti 40 vuodessa, kun tuottavuuden kasvu on ollut merkittävä muilla sektoreilla.

IoT -analytiikan ansiosta tiedolla johtaminen tehostuu kaikilla sektoreilla ei vain rakennusalalla. Työvaiheiden kestosta ja  optimoinnista saadaan tietoa erilaisista työpaikkaan liittyvistä haasteista ja palvelut/tuotanto voidaan organisoida aikaisempaa tehokkaammin tai asiakasystävällisemmin. Tiedon avulla voidaan poistaa projekteissa toistuvia pullonkauloja ja tehostaa tuottavuutta.

Tuotantolaitokset voivat parantaa tuottavuuttaan tiedon avulla ja palveluyritykset voivat tehostaa toimintaansa optimoimalla asiakastyytyväisyyden ja henkilöstön määrän oikeaan aikaan oikeissa tilanteissa.

IoT – työvaiheiden seuranta ja analytiikka tarjoaa dataa johtamisen tueksi

  • työvaiheoptimointi
  • toimitilojen etäseuranta – sivutuotteena optiona valvonta
  • kulunvalvonta – sivutuotteena työtehoseutanta
  • henkilöstön määrän optimointi
  • aliurakoitsijoiden työn seuranta ja optimointi