IoT ja analytiikka

IoT (Internet of Things) yhdistettynä videoanalytiikkaan mahdollistaa tarkan datan keräämisen palveluprosesseista. Kerätyn tiedon avulla asiakaspalvelua voidaan tehostaa parhaan asiakaskokemuksen maksimoimiseksi. Samalla henkilöstön määrä voidaan tarkasti optimoida ja henkilöstöä voidaan suunnata oikeisiin palvelupisteisiin oikeaan aikaan.

IoT-analytiikka asiakaspalveluprosessien tukena ravintoloissa

Tyytyväiset asiakkaat
Optimoitu henkilöstömäärä
Nopea palveluprosessi
Toiminnan optimointi ja tehostaminen
Pullonkaulojen havaitseminen palveluprosessissa

Hospitality-sektorille (hotellit, ravintolat, catering ja turismi) sekä kaupan alalle kehittämämme IoT-analytiikkaratkaisu Fidera Flow mahdollistaa asiakaspalvelutilanteiden optimaalisen toteutuksen. Henkilöstön määrä voidaan dataa keräämällä optimoida ja kohdentaa täsmällisesti ruuhkapiikkeihin ja asiakastyytyväisyys voidaan maksimoida tarjoamalla palvelut optimaalisessa ajassa.

Esimerkki palvelumme toiminnasta itsepalveluun perustuvassa pikaruokapaikassa (todellinen asiakastilanne):

Fidera flow IoT-analytiikka
Optimoi henkilöstön määrä suhteessa asiakasmäärään ja maksimoi asiakastyytyväisyys taloudellisesti ja tehokkaasti. Mittauskohteina mm. ravintolassa vietetty aika, jonotusaika, annoksen valmistukseen käytetty aika.

Fidera Flow yhdistää tietoa useammasta lähteestä. Tällöin data on riittävän luotettavaa, jotta sitä voidaan hyödyntää liiketoimintaprosessien optimoinnissa ja tehostamisessa.

Poista kaupan kassajonot: Asiakasvirta-analyysi ja asiakastyytyväisyys

Fidera Flow, Internet of Things ja hahmontunnistus, mahdollistavat uudenlaisen asiakastyytyväisyyden optimoinnin ja kävijäanalyysin kaupan alalla. Kehittämämme ratkaisu analysoi asiakasvirtoja ja hälyttää automaattisesti kassahenkilöstöä paikalle ennenkuin suuria kassajonoja pääsee edes muodostumaan.

Poista kassajonot
Henkilöstön automaattinen SMS-hälytys kassalle ruuhkatilanteessa
Optimoi henkilöstömäärä oikein
Lyhennä asiakkaiden jonotusaikaa
Seuraa asiakasvirtoja reaaliajassa ja optimoi asiakasreitti myynnin maksimoimiseksi (optio)
Reaaliaikainen luotettava data mahdollistaa asiakaspalveluprosessien tehostamisen

Fidera Flow asiakasvirta-analyysi
Poista kassajonot. Fidera flow asiakasvirta-analyysi tarjoaa reaaliaikaiseen dataan perustuvan mahdollisuuden ohjata kauppojen asiakasvirtoja.