IoT ja analytiikka

Video surveillance

Fidera Security Platform on (Internet of Things)-palvelualusta, joka mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon keräämisen kriittisistä liiketoiminnan alueista, kalusto- ja materiaaliseurannan sekä rutiininomaisten työvaiheiden optimoinnin.

Järjestelmä yhdistää monia langattomia sensoriteknologioita (BLE, BT, RFID) ja älykästä kamera-analytiikkaa tarjoten monipuoliset mahdollisuudet organisaatioiden tiedolla johtamiseen. Toimimme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Euroissa mitattavaa hyötyä

Fideran missio on tarjota asiakkailleen euroilla mitattavaa hyötyä tekemällä näkymätön näkyväksi. Olipa kyse pikaruokalan henkilöstösuunnittelusta, alihankkijan tekemän työn raportoinnista tai kaupan jonotushälyttäjästä Fidera Security Platform taipuu moneen.

Tiedämme, että IoT:lla, tiedon analysoinnilla ja tietoon perustuvilla automaattiohjauksilla saavutettavan lisäarvon ja säästöjen uskottava arviointi ja mittaaminen on haastavaa.

Asiakaslupauksemme on IoT:ia hyödyntämällä luoda asiakkaalle lisäarvoa tuottava konsepti ja sen Proof-of-Concept -osatoteutus pilvipalveluna kolmen kuukauden koekäyttöön kiinteällä 16 000€ hinnalla 5 viikossa.

Kuinka toimimme

Organisoimme kolme työpajaa avainhenkilöidenne kanssa. Fokuksessamme on tunnistaa, kuinka IoT:n avulla voimme aidosti edistää visionne ja missionne toteutumista. Tiedon keräämiseksi operatiiviselta tasolta Fideran asiantuntijat jalkautuvat päiväksi yhtiön liiketoiminnan pariin keräämään kenttätietoa työpajassa sovituista kohteista sekä ovat aktiivisesti yhteydessä asiakkaan nimeämiin liiketoimintamentoreihin.

Toisessa työpajassa Fideran luomaa konseptiluonnosta jalostetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tällöin valitaan painopistealueet, joiden pohjalta asiantuntijamme asentavat tarvittavat mittalaitteet yhdessä asiakkaan henkilöstön kanssa ja vievät mahdolliset asiakkaalla olevat mittatietopaketit palveluun.

Kolmannessa työpajassa projektin 15. työpäivänä tutustutaan terävöitettyyn konseptiin ja saavutettuihin tuloksiin.

Konsepti ja siitä toteutettu Proof-of-Concept -osatoteutus luovutetaan asiakkaan koestettavaksi hankkeen 25 työpäivänä.

Mitä tuotamme tuloksena

Toimituksen aikana luomme konseptin ja siitä Proof-of-Concept -osatoteutuksen. Sen tarkoituksena on osoittaa asiakkaalle Iot:lla ja tiedonkeräyksellä saavutettava euroissa mitattava hyöty tai muu asiakkaalle tärkeä lisäarvo. Konseptikokonaisuus sisältää kerättävän tiedon, keräävän teknologian ja tiedon käsittelyn tarpeen kuvaukset sekä kolmen vuoden elinkaarikustannusarvion.

Hinta ja toimitusaika

16 000€ (alv 0%), sisältäen Proof-of-Concept -osatoteutuksen pilvipalvelun käyttöoikeuden kolmeksi kuukaudeksi 20 nimetylle käyttäjälle. IoT- / Mittalaitevuokra laitemäärästä riippuen alkaen 250 €/kk.

Ensimmäinen työpaja järjestetään viimeistään kolmen viikon kuluttua tilauksesta.

IoT-analytiikka asiakaspalveluprosessien tueksi

Ovatko sinulle tärkeää:

Tyytyväiset asiakkaat
Optimoitu henkilöstömäärä
Nopea palveluprosessi
Toiminnan optimointi ja tehostaminen
Pullonkaulojen havaitseminen palveluprosessissa
Hävikin vähentäminen

Esimerkki palvelumme toiminnasta itsepalveluun perustuvassa pikaruokapaikassa (todellinen asiakastilanne):

 

Fidera flow IoT-analytiikka

Fidera Flow yhdistää tietoa useammasta lähteestä. Tällöin data on riittävän luotettavaa, jotta sitä voidaan hyödyntää liiketoimintaprosessien optimoinnissa ja tehostamisessa.

Poista kaupan kassajonot: Asiakasvirta-analyysi ja asiakastyytyväisyys

Fidera Flow, Internet of Things ja hahmontunnistus, mahdollistavat uudenlaisen asiakastyytyväisyyden optimoinnin ja kävijäanalyysin kaupan alalla. Kehittämämme ratkaisu analysoi asiakasvirtoja ja hälyttää automaattisesti kassahenkilöstöä paikalle ennenkuin suuria kassajonoja pääsee edes muodostumaan.

Poista kassajonot
Henkilöstön automaattinen SMS-hälytys kassalle ruuhkatilanteessa
Optimoi henkilöstömäärä oikein
Lyhennä asiakkaiden jonotusaikaa
Seuraa asiakasvirtoja reaaliajassa ja optimoi asiakasreitti myynnin maksimoimiseksi (optio)
Reaaliaikainen luotettava data mahdollistaa asiakaspalveluprosessien tehostamisen