Fideran verkkosivut uudistuivat

Fideran verkkosivut uutisoi
Fideran verkkosivut kertovat jatkossa asiakaskohteista uutisten muodossa. YIT:n Otaniemen metroasemalla Fideran palveluita
on hyödynnetty henkilökulunvalvonnassa, johon on yhdistetty käsipäätelaite henkilöseertifikaattien ja työmaalupien tarkastamiseen.

Fideran verkkosivut ovat uudistuneet. Verkkosivu-uudistuksen taustalla on Fidera Oy:n kasvanut liiketoiminta, monipuolistunut palveluvalikoima sekä laajentunut kumppaniverkosto, joista haluamme kertoa sidosryhmillemme entistä paremmin.

Viimeaikaisia muutoksia ovat mm. automaattisen videotunnistuksen ja rekisterinumerotunnistuksen käyttöönotto, yhteistyö Stanley Security Oy:n kanssa sekä yhteistyö Suomen Tilaajavastuu Oy:n kanssa jossa kehitämme palveluistamme entistä laajempia.

Fideran asiakkaita ovat niin turva- ja valvontapalveluita tarjoavat organisaatiot, kuin valvontaa käytännössä tarvitsevat loppukäyttäjät.

Fideran verkkosivut kertovat palveluista uutisoiden

Fideran verkkosivut esittelevät jatkossa Fidera Oy:tä dynaamisemmin, selkeämmin ja asiakaslähtöisemmin. Olemme vähentäneet staattisten sivujen määrää ja kokosimme Fideran palveluita esittelevät sivut neljän teeman alle:

  • Henkilö- ja kulunvalvonta sekä automatisoidut kulkuportit,
  • Tavaravalvonta ja tavarainventaario
  • Videovalvonta ja ajoneuvotunnistus sekä
  • Tilaajavastuu ja harmaan talouden ehkäisy

Fideran verkkosivut tarjoavat jatkossa tiedon tiivistetymmin ja vähemmin klikkauksin. Vaikka palvelumme esitellään verkkosivuilla teemoittain, Fidera ID-palvelut ovat kokonaisuus, joka ainutlaatuisesti nivoo kaikki nämä palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. One service to rule them all. 

Fideran verkkosivut kertovat staattisten teemasivujen lisäksi palveluistamme havainnollisten uutisten muodossa. Löydät henkilö-, tavara-, videovalvontaa sekä tilaajavastuuta käsitteleviä ja avaavia uutisiamme kunkin teemasivun alareunasta sekä etusivultamme.

Fideran verkkosivut esittelevät markkinoiden monipuolisimman valvontajärjestelmän

Fidera Oy tarjoaa markkinoiden monipuolisimman automatisoidun valvontajärjestelmän henkilövalvonnan, kulunvalvonnan, tuntiseurannan, tilaajavastuun, tavaravalvonnan ja varastoinventaation, videovalvonnan ja turvapalveluiden tarjontaan. Palvelumme on kustannustehokkaasti skaalattavissa pienistä kohteista massiivisiin rakennustyömaihin.

Kotimaan olosuhteisiin kehitettyinä tuotteina Fideran laadukkaat palvelut toimivat luotettavasti Suomen ja Pohjolan vaativissa olosuhteissa. Panostamme täysin automaattisiin ratkaisuihin. Se säästää henkilötyövoimaa ja vähentää inhimillisten virheiden osuutta kriittisissä kohteissa.

Fideran käyttöönotto vähentää kustannuksia

Fideran uudenlainen teknologia laajentaa nykyisin paljon puhutun tavaroiden internetin (Internet of Things) tavaroiden, ihmisten ja palveluiden internetiksi. Teknologiamme mahdollistaa automaattisen, kustannussäästöjä tuovan, seurannan ja valvonnan, jonka avulla voidaan:

  • vähentää tai tehostaa valvontaan käytettäviä henkilöresursseja
  • ennaltaehkäistä ja estää tuotteiden tai materiaalien varkauksia
  • automatisoida työajan- ja -tehtävien seurantaa
  • havaita automaattisesti luvattomia henkilöitä tai muita poikkeuksia valvontakohteissa

Palvelun avulla loppukäyttäjät voivat säästää merkittävän määrän kustannuksia tehostamalla, valvomalla tai seuraamalla resurssien käyttöä, varkauksia ja hävikkiä sekä työaikoja ja kulkutietoja.