Asiakkaat

Referenssikohteitamme ja asiakkaat

Olemme kehittäneet palveluitamme tiiviissä yhteistyössä eri sektoreilla toimivien asiakkaidemme kanssa. Skaalautuvan palvelumme ansiosta työskentelemme niin toimialojensa suurimpien toimijoiden kuin pienempien ja ketterien yritysten kanssa.

Yhteistyön ansiosta palvelumme vastaavat asiakkaiden todellisiin tarpeisiin, joko kulunvalvonnan, turvallisuuden ja seurannan (Fidera Access -palvelut) tai liiketoimintaprosessien analytiikan, kehittämisen ja big datan (Fidera Flow -palvelut) alueilla.

IoT-analytiikkamme tarjoaman jatkuvan raportointia ja analytiikkaa sekä kehittämäämme teknologiaa hyödyntäen voimme tarjota asiakkaillemme juuri heidän tarpeisiinsa kehitettyjä palveluita olipa sitten kyse parempien palveluiden kehittämisestä datan avulla tai älykkäistä turvallisuus ja valvonta-alan palveluista ja kulunvalvontajärjestelmistä.

Asiakkaitamme

Alla näet otoksen asiakkaistamme sattumanvaraisessa järjestyksessä. Kaikkia asiakkaitamme emme ole voineet mainita johtuen salassapitosäännöksistä.

 


Fidera Access ja Fidera Flow – Suomessa kehitetty suomalaisiin olosuhteisiin

Palvelumme on kehitetty Suomessa, jonka ansiosta teknologia, palvelu ja niihin liittyvät laitteet on kehitetty kestämään Suomen ankaria ja muuttuvia olosuhteita.

Asiakkaidemme avulla olemme kehittäneet palveluihimme ominaisuuksia, joita yksikään toinen palvelu ei tarjoa yhdessä ja samassa palvelussa.

Esimerkiksi Fidera Access -palvelulla voit hallinnoida henkilöitä, tehtyjä työtunteja, valvoa kulkuportteja, hoitaa tilaajavastuun edellyttämät velvoitteet, suorittaa video- ja kulunvalvontaa, saada reaaliaikaista tietoa varastoiden, työvälineiden ja kulkuneuvojen sijainnista ja lukumäärästä. Vain joitain mahdollisuuksia mainitaksemme. Järjestelmämme huomioi myös harmaan talouden torjunnan ja se keskustelee verottajan palveluiden kanssa.

Fidera Flow’n avulla voimme kerätä liiketoiminta- ja palveluprosesseista tietoa kilpailevia järjestelmiä tehokkaammin ja huoomattavasti edullisemmin.

Tyytyväiset asiakkaat ja laadukas palvelumme ovat toimintamme ydin

Fideran arvoihin kuuluu hyvä ja korkeatasoinen palvelu. Todiste asiakastyytyväisyydestä on, että palvelumme on levinnyt orgaanisesti, kun tyytyväiset asiakkaat ovat suositelleet niitä omille sidosryhmilleen.

Voit lukea asiakaskohteistamme verkkosivuillamme julkaistavissa uutisissa.

Fideran skaalautuva palvelu asiakkaiden tarpeiden mukaan

Fidera tarjoaa skaalautuvan ja asiakkaiden todellisten tarpeiden mukaan muokatun palvelun. Palvelu tai sen osia voidaan kustannustehokkaasti ottaa käyttöön pienistä kohteista aina valtaviin rakennustyömaihin saakka. Fideran Access on edullinen myös myös pienempien kohteiden valvontajärjestelmäksi.

Fidera tarjoaaa asiakkailleen laajennetun tavaroiden internet (Internet of Things) -palvelun (Fidera Flow), jossa materiaalit, tavarat ja palvelut kohtaavat ihmiset reaaliaikaisesti. Järjestelmän automatisoitu kulun- ja tavaranvalvontajärjestelmä yhdistettynä videovalvontaan mahdollistaa palvelumme käytön useammalla sektorilla.

Esimerkkejä asiakastoteutuksista

Fidera Access -palvelua käytettiin laajasti usealla Länsimetron työmaalla. Palvelun avulla mm. toteutettiin automaattinen kulunvalvonta työmaaportteineen. Länsimetron pitkään kestänyt vaativa projekti on ollut keskeisessä roolissa Fideran palveluiden kehittämisessä erilaisiin vaativiin ympäristöihin;

  • Lauttasaaren metroasemalla (Skanska) Fideran palvelua hyödynnettiin laajasti ja monipuolisesti. Kameravalvontaan kytketty automaattinen rekisterinumeron tunnistus auttoi tunnistamaan työmaalla liikkuvat ajoneuvot ja autossa sisällä olevat henkiöt kirjautuivat ilman erillistä leimaamista työmaakohteeseen tai sieltä pois omien henkilökohtaisten tunnisteidensa avulla. Järjestelmässä hyödynnettiin seuraavia Fideran ominaisuuksia: henkilökulunvalvonta, tavaroidenseuranta, käsipääte henkilöiden tunnistamiseen työmaalla, kameravalvonta sekä rekisterinumerotunnistus.
  • Otaniemen metroasemalla (YIT) Fideran palvelua on hyödynnetty henkilökulunvalvonnassa, johon on yhdistetty käsipäätelaite henkilöiden tunnistamiseen ja esimerkiksi tarvittavien sertifikaattien ja lupien tarkastamiseen työmaalla. Palvelua laajennettiin tavaran- ja ajoneuvoseurantaan.
  • Soukan metroasemalla (Skanska) asiakas hyödynsi Fideran kameravalvontaa ja henkilökulunvalvontaa.
  • Tapiolan koulun ja lukion (Peab) saneerauskohteessa Fideran palvelusta valittiin käyttöön kameravalvonta ja henkilökulunvalvonta.
  • Helsingin keskustassa sijaitsevassa Kerrostalon saneerauskohteessa (Etelä-Suomen rakennustaito) Fideran palvelua käytettiin henkilökulunvalvontaan ja veroraporttien tekemiseen.

Fidera palvelualoilla – hae pilottiasiakkaaksemme

Vaikka Fideran palvelu sai alkunsa vaativissa rakennusteollisuuden kohteissa, IoT -analytiikkatyökalun tuoma hyöty palvelusektorilla havaittiin nopeasti. Fidera Access ja varsinkin Flow-palvelua käytetään parhaillaan erään suuren kansainvälisen pikaruokaketjun asiakaspalveluprosessin tehostamisessa sekä useissa muissa Hospitapity (hotelli, catering, ravintola, turismi)-sektorin sekä kaupan alan kohteissa.

Fidera soveltuu esimerkiksi:

   • Hotellit
   • Ravintolat ja lounasruokalat
   • Pikaruokaravintolat
   • Logistiikkayritykset (kulkuportit, rekisteritunnistus, henkilöiden ja tavaroiden seuranta, varastoinventaario)
   • Turvallisuusyritykset (kulunvalvonta, automaattiset kulkuportit)
   • Terveyssektori (kulunvalvonta, henkilöiden ja hoivalaitteiden reaaliaikainen seuranta)
   • Työpaikat (automaattinen kulunvalvonta ja tuntiseuranta, alihankkijoiden laskutuksen seuranta)
   • Massaurheilutapahtumat (automaattinen ajanotto ja väliaikapalvelut)

Kotimaisena palveluna Fideran ratkaisut tukevat EU:n Safe Haven -periaatetta. Henkilöitä ja tavaroita koskevat tiedot voidaan turvata suomalaisilla palvelimilla, joihin vieraan maan viranomaisilla ei ole pääsyä.