Kulunvalvonta ja henkilövalvonta

Henkilövalvonta
Fidera ID henkilövalvonta tunistaa automaattisesti kohteessa olevat henkilöt ilman erillistä kirjautumista ja hoitaa mm. Tilaajavastuun velvoitteet.

Automaattinen kulunvalvonta
Tehokas
Monipuolinen
Nopeampi
Kytkettävissä aluevalvontaan ja turvapalveluihin (omaisuuden suoja)

Markkinoiden monipuolisin kulunvalvonta- ja henkilövalvontakokonaisuus tarjoaa yhden valvonta- ja seurantajärjestelmän niin henkilöstön, alihankkijoiden, työvälineiden, koneiden, laitteiden kuin palveluidenkin hallintaan. Tarjoamme ensimmäisenä Suomessa etäluettavan Valttikortin, joka mahdollistaa niin automatisoidun veroraportoinnin kuin muutkin tilaajavastuulain säätämät velvoitteet.

Kehittämämme IoT-tekologiaa hyödyntävä videovalvonta- ja kulunvalvontakokonaisuus muodostaa ainutlaatuisen palvelun, joka mahdollistaa kohteesta kerätyn datan hyödyntämisen myös organisaation palveluprosessien tehostamisessa.

Fideran palvelu on helposti integroitavissa joko osittain, kokonaan tai yksinkertaisilla tietojen tuonneilla tai vienneillä nykyisten toiminnanohjaus-, henkilöstöhallinto- tai muihin tietojärjestelmiin.

Fideran palvelu voidaan tarjota avaimet käteen mallilla tai räätälöityinä tuoteosina esim. valmiiksi hankittujen valvontakamera- tai työajanseurantajärjestelmien sivussa, joka mahdollistaa joustavat liiketoimintamallit kohdemarkkinan tai toimialan tarpeiden mukaan.

100% henkilö- ja materiaalitunnistus

Fideran henkilövalvonta- ja tavaravalvontajärjestelmä tunnistaa niin henkilöt kuin materiaalitkin 100 %:in tarkkuudella. Tunnistusjärjestelmää on testattu ja varmistettu vuodesta 2014 alkaen aidoissa työmaaolosuhteissa ja sitä on kehitetty käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.

Ulkoasennuksiin tarjottavat laitteet on suunniteltu kestämään vaativia suomalaisia työmaa- ja sääolosuhteita. Tämä takaa laitteillemme normaalia pidemmän käyttöiän. Lisäksi järjestelmämme noudattaa suomalaista lainsäädäntöä ja on kytketty viranomaisten harmaan talouden kitkemisen ohjelmiin. Tilaajavastuu on järjestelmässä mukana.

Fideran luoman vahvan kumppaniverkoston ja kotimaassa tapahtuvan tuotekehityksen sekä huolellisen komponenttitoimittajaseulonnan ansiosta laitteemme ja taustajärjestelmämme ovat kustannuksiltaan tavanomaisten mutta vähempitoimintoisten järjestelmien tasolla niin hankinta- kuin käyttökustannuksiltaankin.

Etäluettava henkilövalvonta nopeuttaa kirjautumista ja parantaa työturvallisuutta

Perinteisissä kulunvalvontajärjestelmissä henkilö asettaa kulkukorttinsa kiinni lukijalaitteeseen ja painaa sisään- tai uloskirjautumisnappulaa. FideraID tunnistaa henkilön automaattisesti. Sisään- tai uloskirjautuminen tapahtuu automaattisesti. Henkilö voi pysähtymättä tai autosta nousematta ajaa työmaaportista läpi. Tämä tekee kirjautumisista nopeampaa ja jonoja ei pääse muodostumaan.

Taustajärjestelmään voidaan tallentaa haluttuja tietoja esim. henkilöstön pätevyydestä, erikoisosaamisesta, luvista ja niiden voimassaolosta sekä kulkuoikeuksista. Työmaalle pääsy voidaan evätä henkilöltä tai järjestelmä hälyttää, mikäli vaadittava lupa on vanhentunut.

Aivan samoin palveluun voidaan tehdä kirjauksia käytössä olevien materiaalien, laitteiden ja työvälineiden ominaisuuksista, huolloista, asennuskohteista tai vaikkapa luvanvaraisista käyttöalueista, joille meneminen ilman asianmukaista lupaa aiheuttaa automaattisen hälytyksen. Tämä on edellytys esimerkiksi korkeaa turvallisuustasoa vaativissa työkohteissa, kuten esimerkiksi ydinvoimalatyömaalla.

Fidera ID henkilövalvonta
Fidera ID henkilövalvonta tarjoaa automaattisen kulunvalvonnan niin henkilöille kuin laitteille. Kytkeminen taustajärjestelmiin mahdollistaa lupien, serfifikaattien, huoltojen, tilaajavastuun, alihankkijalaskutuksen ym. luotettavan seurannan.

Henkilövalvonta tuo merkittäviä kustannussäästöjä tuntiseurantaan kytkettynä

Työmaalle sijoitettujen kulkuporttien ansiosta henkilöstö kirjautuu automaattisesti työmaalle tai kahvi- ja ruokatauoille kävellessään portin läpi. Todelliseen työmaalla vietettyyn aikaan perustuva tuntiseuranta saattaa tuoda työnantajalle merkittävät vuosittaiset säästöt ja parantaa työmaan kustannustehokkuutta. Samalla työntekijät voivat varmistua TES:n mukaisten työtaukojen pitämistä.

Alihankkijoiden laskutuksen seuranta tehostuu henkilövalvonnan ansiosta

Ei enää laskutettuja ylitunteja! Järjestelmän avulla voit dokumentoida ja raportoida alihankkijoiden kulun työmaalle ja takaisin. Laskujen kontrollointi on helpompaa ja laskutus perustuu todellisiin työmaalla vietettyihin tunteihin. Alihankkijoiden tuntilaskuja voidaan verrata suoraan alihankkijoiden edustajien työmaalla viettämään todelliseen aikaan.

Lainsäädäntö edellyttää yhtä tarkempaa tietoa työmaahenkilöstön ja tavaroiden liikkeestä sekä näiden kausittaista raportointia verohallinnolle. Fideran palvelussa raportit ovat aina ajan tasalla ja valmiina lähetettäväksi viranomaisille. Järjestelmään optiona liitettävän mobiilipäätteellä teet kätevästi valvontakierroksen ja muokkaat henkilöiden, tavaroiden tai koneiden tietoa.

Ulkotiloihin suunnitellun käsiskannerimme avulla voit varmistaa työmaahenkilöstön luvat kenttäolosuhteista mobiiliverkon kautta ilman muita laitteita.

Koesta IoT:lla lisäarvon- ja säästöntuotto

Olemme kiteyttäneet oppimme #iotnextlevel -kilpailussa tarjottavaksi palveluksi: ”Koesta IoT:lla lisäarvon- ja säästöntuotto”. Kokemuksesta tiedämme että IoT:lla, tiedon analysoinnilla ja tietoon perustuvilla automaattiohjauksilla saavutettavan lisäarvon ja säästöjen uskottava arviointi ja mittaaminen on haastavaa. Asiakaslupauksemme on luoda IoT:ia hyödyntävä lisäarvoa tuottava konsepti ja sen Proof-of-Concept -osatoteutus pilvipalveluna  3 kuukauden koekäyttöön kiinteällä 16 000€ hinnalla 5 viikossa.   Kuinka toimimme […]

kesäkuu 21 2018 0comment
Fidera Snellman Pro

Fideralle tuplavoitto IoTNextLevel-kilpailussa: Työtehoseurantaa elintarvike- ja ravintola-alalle sekä teollisuuteen

Fideran kehittämät konseptit putsasivat pöydän iotnextlevel –kilpailussa. Fidera osallistui kilpailussa kahteen sarjaan voittaen ne molemmat. Snellman Prolle etsittiin ratkaisua, jossa heidän asiakkaansa ruokahävikkiä saataisiin laskemaan ja Finnsementti haki laiterikkoja ennustavaa ratkaisua Paraisten tehtaaseen. Molemmissa voittoehdotuksissa hyödynnetään Fideran itse kehittämää Fidera Security Platformia. #iotnextlevel on DNA:n mahdollistama kilpailu, jossa kolme oman toimialansa kärkiosaajaa tekee digitaalisen kyvykkyysloikan […]

maaliskuu 28 2018 0comment
Kuparikaapeli

Ehkäise kuparivarkaudet älykkäällä etävalvonnalla

Kuparivarkaudet ovat lähes viikottain lehtien otsikoissa. Saamme lukea, kuinka valvomattomilta työmailta tai muuntaja-alueilta varastetaan arvokasta metallia tai rakennusten metallikoristeet häviävät yön pimeydessä. Varsinkin kupari on varkaiden suosiossa. Laadukkaasta romukuparista maksetaan tällä hetkellä peräti 4 euroa kilo, joten vähäiseltäkin tuntuvasta metallimäärästä saattaa saada paljon rahaa. Helsingin Sanomat raportoi maaliskuussa 2018 Siuntiossa tapahtuneesta kuparivarkaudesta, jossa varastoalueella sijaitsevista […]

More news