Asiakkaat

Referenssikohteitamme ja asiakkaat

Olemme kehittäneet monipuoliset palvelumme tiiviissä yhteistyössä pilottiasiakkaidemme kanssa. Yhteistyön ansiosta voimme palvelumme avulla vastata niihin todellisiin tarpeisiin, joita suomalainen lainsäädäntö ja olosuhteet asettavat työpaikoille. Kotimaisuutensa ansiosta teknologia, palvelu ja niihin liittyvät laitteet kestävät Suomen ankaria ja muuttuvia olosuhteita.

Asiakkaat ovat toivoneet palveluilta ominaisuuksia, joita yksikään toinen palvelu ei tarjoa yhdessä ja samassa palvelussa. Fidera Oy:n  palvelun avulla voit samassa järjestelmässä hallinnoida henkilöitä, tehtyjä työtunteja, valvoa kulkuportteja, hoitaa tilaajavastuun edellyttämät velvoitteet, suorittaa video- ja kulunvalvontaa, saada reaaliaikaista tietoa varastoiden, työvälineiden ja kulkuneuvojen sijainnista ja lukumäärästä. Järjestelmämme huomioi myös harmaan talouden torjunnan ja se keskustelee verottajan palveluiden kanssa.

Tyytyväiset asiakkaat ja laadukas palvelumme ovat toimintamme ydin

Fideran arvoihin kuuluu hyvä ja korkeatasoinen palvelu. Todiste asiakastyytyväisyydestä on, että palvelumme on levinnyt orgaanisesti, kun tyytyväiset asiakkaat ovat suositelleet niitä omille sidosryhmilleen. Kerromme tarkemmin asiakaskohteistamme, asiakkaistamme sekä Fideran skaalautuvista palveluista verkkosivuillamme julkaistavissa uutisissa.

Fideran skaalautuva palvelu asiakkaiden tarpeiden mukaan

Asiakaslähtöisen kehitystyön ansiosta Fidera voi tarjota palvelun, joka skaalautuu ja muokkautuu asiakkaiden todellisten tarpeiden mukaisesti. Palvelu tai sen osia voidaan kustannustehokkaasti ottaa käyttöön pienistä kohteista aina valtaviin rakennustyömaihin saakka. Tämän ansiosta Fideran palvelu on kannattava investointi myös pienempien kohteiden valvontajärjestelmäksi.

Fidera tarjoaaa asiakkailleen laajennetun tavaroiden internet (Internet of Things) -palvelun, jossa materiaalit ja tavarat kohtaavat ihmiset reaaliaikaisesti. Järjestelmän automatisoitu kulun- ja tavaranvalvontajärjestelmä yhdistettynä videovalvontaan mahdollistaa palvelumme käytön useammalla sektorilla.

Asiakasreferenssejämme

Fideran palveluita on kehitetty alusta saakka yhteistyössä Suomen johtavien organisaatioiden kanssa.

Fideran palvelu on käytössä monella Länsimetron työmaalla, jossa sen avulla on toteutettu automaattinen kulunvalvonta työmaaportteineen. Länsimetroa ja sen vaativaa pitkään kestänyttä monipuolista työmaakohteet ovat olleet yksi Fideran merkittävimpiä pilottiasiakaskohteita.

  • Lauttasaaren metroasemalla (Skanska) Fideran palvelua hyödynnettiin laajasti ja monipuolisesti. Kameravalvontaan kytketty automaattinen rekisterinumeron tunnistus auttoi tunnistamaan työmaalla liikkuvat ajoneuvot ja autossa sisällä olevat henkiöt kirjautuivat ilman erillistä leimaamista työmaakohteeseen tai sieltä pois omien henkilökohtaisten tunnisteidensa avulla. Järjestelmässä hyödynnettiin seuraavia Fideran ominaisuuksia: henkilökulunvalvonta, tavaroidenseuranta, käsipääte henkilöiden tunnistamiseen työmaalla, kameravalvonta sekä rekisterinumerotunnistus.
  • Otaniemen metroasemalla (YIT) Fideran palvelua on hyödynnetty henkilökulunvalvonnassa, johon on yhdistetty käsipäätelaite henkilöiden tunnistamiseen ja esimerkiksi tarvittavien sertifikaattien ja lupien tarkastamiseen työmaalla. Palvelua ollaan laajentamassa tavaran- ja ajoneuvoseurantaan.
  • Soukan metroasemalla (Skanska) asiakas on hyödyntänyt Fideran kameravalvontaa ja henkilökulunvalvontaa.
  • Tapiolan koulun ja lukion (Peab) saneerauskohteessa Fideran palvelusta valittiin käyttöön kameravalvonta ja henkilökulunvalvonta.
  • Helsingin keskustassa sijaitsevassa Kerrostalon saneerauskohteessa (Etelä-Suomen rakennustaito) Fideran palvelua käytettiin henkilökulunvalvontaan ja veroraporttien tekemiseen.

Fidera toimii myös muilla aloilla – hae pilottiasiakkaaksemme

Fideran ensimmäiset pilottiasiakkaat ovat olleet suuria rakennustyömaita ja -kohteita. Asiakkaidemme suosituksesta palveluamme on hyödynnetty myös muilla sektoreilla.
Mikäli harkitset kulunvalvonta- tai videovalvontajärjestelmää tai tavaroiden seurantaa jossakin kohteessanne, ota meihin yhteyttä ja neuvottele kanssamme joustavasta ja edullisesta pilottiasiakkuudesta.
Fidera soveltuu esimerkiksi:

   • Logistiikkayritykset (kulkuportit, rekisteritunnistus, henkilöiden ja tavaroiden seuranta, varastoinventaario)
   • Turvallisuusyritykset (kulunvalvonta, automaattiset kulkuportit)
   • Terveyssektori (kulunvalvonta, henkilöiden ja hoivalaitteiden reaaliaikainen seuranta)
   • Työpaikat (automaattinen kulunvalvonta ja tuntiseuranta, alihankkijoiden laskutuksen seuranta)
   • Massaurheilutapahtumat (automaattinen ajanotto ja väliaikapalvelut)

Kotimaisena palveluna Fideran ratkaisut tukevat EU:n Safe Haven -periaatetta. Henkilöitä ja tavaroita koskevat tiedot voidaan turvata suomalaisilla palvelimilla, joihin vieraan maan viranomaisilla ei ole pääsyä.

ripattisecuritaslujataloskanska

YIT