Kulunvalvonta ja henkilövalvonta

Henkilövalvonta
Fidera ID henkilövalvonta tunistaa automaattisesti kohteessa olevat henkilöt ilman erillistä kirjautumista ja hoitaa mm. Tilaajavastuun velvoitteet.

Automaattinen kulunvalvonta
Tehokas
Monipuolinen
Nopeampi
Kytkettävissä aluevalvontaan ja turvapalveluihin (omaisuuden suoja)

Markkinoiden monipuolisin kulunvalvonta- ja henkilövalvontakokonaisuus tarjoaa yhden valvonta- ja seurantajärjestelmän niin henkilöstön, alihankkijoiden, työvälineiden, koneiden, laitteiden kuin palveluidenkin hallintaan. Tarjoamme ensimmäisenä Suomessa etäluettavan Valttikortin, joka mahdollistaa niin automatisoidun veroraportoinnin kuin muutkin tilaajavastuulain säätämät velvoitteet.

Kehittämämme IoT-tekologiaa hyödyntävä videovalvonta- ja kulunvalvontakokonaisuus muodostaa ainutlaatuisen palvelun, joka mahdollistaa kohteesta kerätyn datan hyödyntämisen myös organisaation palveluprosessien tehostamisessa.

Fideran palvelu on helposti integroitavissa joko osittain, kokonaan tai yksinkertaisilla tietojen tuonneilla tai vienneillä nykyisten toiminnanohjaus-, henkilöstöhallinto- tai muihin tietojärjestelmiin.

Fideran palvelu voidaan tarjota avaimet käteen mallilla tai räätälöityinä tuoteosina esim. valmiiksi hankittujen valvontakamera- tai työajanseurantajärjestelmien sivussa, joka mahdollistaa joustavat liiketoimintamallit kohdemarkkinan tai toimialan tarpeiden mukaan.

100% henkilö- ja materiaalitunnistus

Fideran henkilövalvonta- ja tavaravalvontajärjestelmä tunnistaa niin henkilöt kuin materiaalitkin 100 %:in tarkkuudella. Tunnistusjärjestelmää on testattu ja varmistettu vuodesta 2014 alkaen aidoissa työmaaolosuhteissa ja sitä on kehitetty käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.

Ulkoasennuksiin tarjottavat laitteet on suunniteltu kestämään vaativia suomalaisia työmaa- ja sääolosuhteita. Tämä takaa laitteillemme normaalia pidemmän käyttöiän. Lisäksi järjestelmämme noudattaa suomalaista lainsäädäntöä ja on kytketty viranomaisten harmaan talouden kitkemisen ohjelmiin. Tilaajavastuu on järjestelmässä mukana.

Fideran luoman vahvan kumppaniverkoston ja kotimaassa tapahtuvan tuotekehityksen sekä huolellisen komponenttitoimittajaseulonnan ansiosta laitteemme ja taustajärjestelmämme ovat kustannuksiltaan tavanomaisten mutta vähempitoimintoisten järjestelmien tasolla niin hankinta- kuin käyttökustannuksiltaankin.

Etäluettava henkilövalvonta nopeuttaa kirjautumista ja parantaa työturvallisuutta

Perinteisissä kulunvalvontajärjestelmissä henkilö asettaa kulkukorttinsa kiinni lukijalaitteeseen ja painaa sisään- tai uloskirjautumisnappulaa. FideraID tunnistaa henkilön automaattisesti. Sisään- tai uloskirjautuminen tapahtuu automaattisesti. Henkilö voi pysähtymättä tai autosta nousematta ajaa työmaaportista läpi. Tämä tekee kirjautumisista nopeampaa ja jonoja ei pääse muodostumaan.

Taustajärjestelmään voidaan tallentaa haluttuja tietoja esim. henkilöstön pätevyydestä, erikoisosaamisesta, luvista ja niiden voimassaolosta sekä kulkuoikeuksista. Työmaalle pääsy voidaan evätä henkilöltä tai järjestelmä hälyttää, mikäli vaadittava lupa on vanhentunut.

Aivan samoin palveluun voidaan tehdä kirjauksia käytössä olevien materiaalien, laitteiden ja työvälineiden ominaisuuksista, huolloista, asennuskohteista tai vaikkapa luvanvaraisista käyttöalueista, joille meneminen ilman asianmukaista lupaa aiheuttaa automaattisen hälytyksen. Tämä on edellytys esimerkiksi korkeaa turvallisuustasoa vaativissa työkohteissa, kuten esimerkiksi ydinvoimalatyömaalla.

Fidera ID henkilövalvonta
Fidera ID henkilövalvonta tarjoaa automaattisen kulunvalvonnan niin henkilöille kuin laitteille. Kytkeminen taustajärjestelmiin mahdollistaa lupien, serfifikaattien, huoltojen, tilaajavastuun, alihankkijalaskutuksen ym. luotettavan seurannan.

Henkilövalvonta tuo merkittäviä kustannussäästöjä tuntiseurantaan kytkettynä

Työmaalle sijoitettujen kulkuporttien ansiosta henkilöstö kirjautuu automaattisesti työmaalle tai kahvi- ja ruokatauoille kävellessään portin läpi. Todelliseen työmaalla vietettyyn aikaan perustuva tuntiseuranta saattaa tuoda työnantajalle merkittävät vuosittaiset säästöt ja parantaa työmaan kustannustehokkuutta. Samalla työntekijät voivat varmistua TES:n mukaisten työtaukojen pitämistä.

Alihankkijoiden laskutuksen seuranta tehostuu henkilövalvonnan ansiosta

Ei enää laskutettuja ylitunteja! Järjestelmän avulla voit dokumentoida ja raportoida alihankkijoiden kulun työmaalle ja takaisin. Laskujen kontrollointi on helpompaa ja laskutus perustuu todellisiin työmaalla vietettyihin tunteihin. Alihankkijoiden tuntilaskuja voidaan verrata suoraan alihankkijoiden edustajien työmaalla viettämään todelliseen aikaan.

Lainsäädäntö edellyttää yhtä tarkempaa tietoa työmaahenkilöstön ja tavaroiden liikkeestä sekä näiden kausittaista raportointia verohallinnolle. Fideran palvelussa raportit ovat aina ajan tasalla ja valmiina lähetettäväksi viranomaisille. Järjestelmään optiona liitettävän mobiilipäätteellä teet kätevästi valvontakierroksen ja muokkaat henkilöiden, tavaroiden tai koneiden tietoa.

Ulkotiloihin suunnitellun käsiskannerimme avulla voit varmistaa työmaahenkilöstön luvat kenttäolosuhteista mobiiliverkon kautta ilman muita laitteita.

Länsimetro on myös monia onnistumisia

YIT:n Anne Piiparinen harmittelee blogissaan, kuinka Länsimetron uutisointia on värittänyt ikävä uutisointi, jossa on keskitytty vain ison, massiivisen projektin epäonnistumisiin. Piiparisen mukaan hanketta kuvasi pitkin matkaa otsikointi, joissa toistui sanoma:”Tässä kaikessa on epäonnistuttu”. YIT vastasi Länsimetron Otaniemen aseman rakennusprojektista. Massiivinen työprojekti sisältää useita onnistumisia Viime viikonlopun avajaisten karnevaalitunnelmiakin sävytti uutisoinnin vitsikäs Se avautui sittenkin -tyyppinen kommentointi. […]

Kauppa verkon varassa – Fideran tj. Mikko Jalonen vieraana DNA:n podcastissa

Fideran toimitusjohtaja Mikko Jalonen vieraili DNA Busineksen podcast-sarjassa, jossa suomalaiset eri alojen asiantuntijat hahmottelevat tulevaisuuden digitaalista yhteiskuntaa eri näkökulmista. Podcast-jakson aiheena oli kaupan digitalisaatio ja uudet teknologiat kuten IoT kaupan alalla. Podcastissa pyrittiin vastaamaan kysymyksiin, mitä tapahtuu kivijalkakaupoille shoppailun siirtyessä verkkoon? Miten perinteiset kaupat vastaavat kilpailuun hyödyntämällä dataa ja IoT:tä uusilla tavoilla. Millaisia uusia toimijoita kaupan […]

Rakennuslehti: Työmaiden kulunvalvonta onnistuu nyt myös kaukaa

Rakennuslehti kirjoitti Fideran kehittämästä automaattisesta kulunvalvontajärjestelmästä rakennustyömaille. ”Työmaalle sijoitetut lukijalaitteet pystyvät kaukolukemaan ohikulkevien henkilöiden RDIF-tunnisteet, jotka heillä on esimerkiksi kypärissään. Kaukoluku ulottuu myös ohiajavien autojen sisälle”, lehti kirjoitti vuonna 2015 ilmestyneessä artikkelissaan. —Järjestelmä on kehittynyt paljon sitten vuoden 2015. Se on ollut käytössä suurilla Destian, Skanskan ja YIT:n työmailla lentokentällä ja Länsimetrossa. Näissä piloteissa olemme […]

More news