Aluevalvonta

Fideran automaattinen aluevalvonta valvoo ja turvaa tärkeät kohteesi lähellä ja kaukana. Aluevalvonta tarjoaa reaaliaikaisen tiedon valvottavasta kohteesta sekä siellä liikkuvista henkilöistä. Aluevalvonta

 • Havaitsee automaattisesti alueelle tulevat henkilöt liike- ja/tai lämpökamerahavaintojen pohjalta
 • Hälyttää automaattisesti, mikäli alueella ei havaita luvallisia tunnisteita
 • Kirjaa työntekijöiden saapumis- ja poistumisajat sekä laskee kohteessa vietetyn yhteisajan
 • Parantaa työturvallisuutta. Tunnisteina voidaan hyödyntää uusimpia älypuhelimia ja älykelloja, jotka mahdollistavat henkilön elintoimintojen tarkkailun onnettomuuksien ja työtapaturmien varalta
 • Havainnot ja hälytykset ohjataan 24/7 avoinna olevaan valvomoon
Fidera ID Tavaravalvonta
Älykäs aluevalvontaratkaisu auttaa identifioimaan työmaalla liikkuvat henkilöt, koostaa raportit verottajalle, hälyttää epätavallisista toiminnoista sekä auttaa suojaamaan tärkeää omaisuutta.

Markkinoiden edistynein automaattinen aluevalvontaratkaisu yhdistää alueen tai kohteen valvontakameroiden ja kulunvalvonnan tiedot yhteen järjestelmään. Aluevalvonta tehostaa useiden kohteiden reaaliaikaista valvontaa.

Hälytykset ja varoitukset voidaan yhdistää useisiin eri tietoihin:

 • Kohteissa työskentelevien henkilöiden valvonta ja turvallisuus
 • Luvattomien henkilöiden havainnointi
 • Lämpökamera- ja liiketunnistushavainnot
 • Kulunvalvontatiedot
 • Kohdekohtaiset tiedot, tiedotteet ja ohjeet, kulunvalvonnan ja videovalvonnan havainnot sekä kerää ja laskee automaattisesti kohteeseen liittyvät historiatiedot
 • Käynnit kohteessa (tulo- ja lähtöajat)
 • Kohteessa käytetty työaika – Videovalvonnan tallenteet

Optiona tavaranseuranta ja tavaravalvonta

Tavaravalvonta lisää yrityksen kilpailukykyä tehostaen työpaikan toimintaa. Aikaa ei kulu kadoksissa olevien työkalujen etsintään ja hävikki vähenee. Tämä pätee, olipa kyse rakennustyömaasta, toimistoista, tuotantotiloista, verstaista tai vaikkapa logistiikkakeskuksista.

Aluevalvontaan (optio) liitettävä tavaravalvonta ennaltaehkäisee ja estää tuotteiden ja materiaalien varkauksia.  Voit seurata resurssien käyttöä, hävikkiä ja mahdollisia varkauksia ja verrata niitä kohteesi kulkutietoihin. Jo tieto, että kohteessa on tavaravalvonta, ehkäisee varkauksia ja vähentää hävikistä johtuvia tuotannon viivästyksiä.

Fidera ID -palvelulla voit seurata ja valvoa kriittisten työvälineiden ja kalusteiden reaaliaikaista sijaintia työmaalla, toimistossa tai tuotantolaitoksessa.

Taustajärjestelmästä voit tarkistaa:

 • onko väline varastossa
 • kuka sen on viimeksi siirtänyt pois varastosta tai
 • missä päin työmaata työväline on viimeksi nähty.
 • Lisäksi voit saada hälytyksen, mikäli kriittistä työvälinettä ollaan poistamassa työmaalta kesken työpäivän.

Ajoneuvojen seuranta – ei enää jonoja portilla

Ajoneuvoihin asetetut tunnisteet nopeuttavat logistiikkaketjun toimintaa ja helpottavat tavaroiden tuontia suljetulle alueelle. Aluevalvontaan kytketty ajoneuvoseuranta (optio) tunnistaa ajoneuvoon kiinnitetyn kulkuluvan ja avaa automaattisesti portin ajoneuvolle. Tunnistamme tarvittaessa myös rekisterinumerot.

Fideran henkilötunnisteen avulla myös kuljettajan kulkulupa voidaaan tarkistaa automaattisesti ja tallentaa järjestelmään verottajaa varten.

Fidera ID tavaravalvonta paikantaa
Merkitsemällä tärkeimmät tavarat Fidera ID -tunnistein, voit tarkistaa, kuka on siirtänyt sitä viimeksi tai missä se on viimeksi havaittu. Hukassa olevien tavaroiden etsintään ei enää kulu arvokasta aikaa.

Aluevalvonta varastoissa – materiaalien seuranta ja automaattinen inventaario

Fideran kehittämä teknologia soveltuu useisiin käyttötilanteisiin, jossa tarvitaan automaattista valvontaa.

Ajantasainen varastohallinta helpottaa töiden sujumista, olipa sitten kyse sementtisäkkien tai kopiopapereiden riittävyydestä. Järjestelmä voidaan yhdistää olemassa olevaan varastojärjestelmiin tai siitä voi suoraan seurata, mikä on kulloinenkin ajankohtainen varastotilanne.

Projektien ja työn kannalta keskeisten tuotantomateriaalien saatavuus ja seuranta on mahdollista Fideran järjestelmien avulla. Materiaalit ja tarvikkeet voidaan kirjata pysyvästi työmaalle tai toimitilaan, jolloin niiden poistamisyritys työmaalta laukaisee aina hälytyksen.

Rakennuslehti: Työmaiden kulunvalvonta onnistuu nyt myös kaukaa

Rakennuslehti kirjoitti Fideran kehittämästä automaattisesta kulunvalvontajärjestelmästä rakennustyömaille. ”Työmaalle sijoitetut lukijalaitteet pystyvät kaukolukemaan ohikulkevien henkilöiden RDIF-tunnisteet, jotka heillä on esimerkiksi kypärissään. Kaukoluku ulottuu myös ohiajavien autojen sisälle”, lehti kirjoitti vuonna 2015 ilmestyneessä artikkelissaan. —Järjestelmä on kehittynyt paljon sitten vuoden 2015. Se on ollut käytössä suurilla Destian, Skanskan ja YIT:n työmailla lentokentällä ja Länsimetrossa. Näissä piloteissa olemme […]

Miksi perinteinen kameravalvonta ei riitä?

Iltalehti uutisoi keskisuomalaisesta hiihtokeskusýrittäjästä, jolle aiheutui merkittävät vahingot varkaiden murtauduttua hiihtovälinevarastoon. Varkaiden aiheuttama vahinko oli merkittävä. Saaliikseen varkaat saivat tuhansien eurojen arvosta käteistä rahaa. – Kyse on minulle huomattavasta summasta, puhutaan tuhansista euroista. Menetysten paikkaamiseen menee ensimmäinen hiihtolomaviikko. Hämmästelin, että kiinteistössä oleva pienelektroniikka ei ollut kelvannut matkaan, yrittäjä kertoo. Varkaat iskivät viikonloppuna Hiihtokeskusyrittäjä huomasi varkauden […]

Tilaajavastuu ja Fidera Oy yhteistyöhön: Etäluettava Valttikortti

Valttikortista, jota käytetään rakennustyömailla kulunvalvonnassa ja henkilötunnisteena, kehitetään etäluettavaa yhteistyössä Fideran ja Tilaajavastuun yhteisprojektissa. Fidera Oy ja Suomen Tilaajavastuu Oy ovat solmineet sopimuksen etälukuteknologian testaamisesta aidoissa asiakastilanteissa. Etäluettava Valttikortti tulee yleiseen käyttöön yhteispohjoismaalaisen korttistandardin vahvistuessa. Tämä tapahtuu aikaisintaan syksyllä 2017. -”Rakennusteollisuuden omistamana yrityksenä haluamme tarjota kumppaniyrityksillemme ratkaisuja, jotka tehostavat ja turvaavat päivittäistä toimintaa työmailla. Valttikortti […]

More news